ZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS - CHRZANÓW

system furt wejściowo/wyjściowych zabezpieczających dostęp do poszczególnych stref produkcyjnych zakładu wraz z zabezpieczeniem toalet oraz sygnalizacją na pulpicie sterowniczym umieszczonym na portierni o sabotażu bram