system Rejestracji Czasu Pracy wraz z Kontrolą Dostępu na portierni połączoną z losowym wybieraniem pracownika