Elektroniczne zabezpieczenie dostępu do pieca ciekłego cynku polegającego na automatycznym zablokowaniu dostępu podczas zlewania ciekłego cynku do rynien (blokada bramek obrotowych wraz z wyświetleniem komunikatów na tablicach świetlnych o grożącym niebezpieczeństwie)