TARTAK OLCZYK – KRASOCIN

system Rejestracji Czasu Pracy wraz z Kontrolą Dostępu opartej na furcie wysokiej podwójnej, połączonej z losowym wyborem pracownika