STORA ENSO WOOD PRODUCTS - MURÓW

Montaż i uruchomienie furty obrotowej wejście/wyjście na teren zakładu, wraz z furką wejściową oraz daszkiem i rynnami odprowadzającymi wodę