system Kontroli Dostępu przy wykorzystaniu bramki obrotowej zabezpieczającej obszar śluz sanitarnych