POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY - JAWORZNO - BUDYNEK ZARZĄDU JAWORZNO

przebudowa głównego wjazdu na parking PKW S.A. wraz z wykonaniem wysepki wjazdowej i zabudową głowic czytających dalekiego zasięgu, montaż szlabanów, wdrożenie systemu monitoringu oraz systemu zarządzającego wjazdem/wyjazdem z parkingu