System kontroli dostępu na  teren obiektu oparty na bramce obrotowej wysokiej