System Kontroli Wejścia na teren Muzeum oparty na bazie furty obrotowej wysokiej oraz wrzutnika pobierającego opłaty wejściowe