Szlabany wjazd-wyjazd na teren zakładu, wewnętrzny szlaban na zakładzie