ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL - BIELSKO-BIAŁA

system Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu oparty na zabezpieczeniu drzwi strategicznych oraz zainstalowaniu wysokich furt obrotowych