COLGATE-PALMOLIVE - ŚWIDNICA

układ furt obrotowych zabezpieczających wejście na teren fabryki