CENTRUM LOGISTYCZNE LIDL KAŁUSZYN

Montaz furty obrotowej wysokiej – wejście pracowników na teren centrum