CENTRUM DYSTRYBUCYJNE LIDL - BĘDZIN

Montaż i uruchomienie furty obrotowej wysokiej (wejście, wyjście na teren centrum)