BRW - MIELEC

system Kontroli Dostępu oparty na furtach wejściowo/wyjściowych na teren fabryki