Oferta BA3-1-4

BA3-1-4

Bramki obrotowe wysokiePojedyncza bramka obrotowa, wysoka.

Cztery sekcje rotora umożliwiają skuteczną kontrolę przejścia. Urządzenia przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego.

Przykłady zastosowania

Teren portów lotnicznych (np. przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, a także ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego); stacji kolejowych (np. punkty kontroli biletowej/ uprawnień do przejścia oraz ruchu pasażerskiego); punktów kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej; punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach sportowych, obiektach widowiskowych, wy-stawach, teatrach, kinach); punktów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).