Oferta System Rejestracji Czasu Pracy

System Rejestracji Czasu PracySystem Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia skonfigurowanie kalendarza pracy pracowników zgodne z potrzebami zakładu pracy w przejrzystych oknach programu. Program rozlicza zarówno czas pracy pracowników jak i ich nieobecności, ponadto kontroluje wykorzystanie przez pracowników przysługujących urlopów, wyjść służbowych oraz prywatnych, a w przypadku zainstalowania kilku kontrolerów na terenie zakładu, również wyjścia poza obszar pracy (np. na stołówkę, do szatni, palarni, toalety).

System RCP to przyjazne narzędzie automatycznie i skrupulatnie rozliczające czas pracy pracownika, to program minimalizujący koszty, eliminujący problem fałszywych nadgodzin oraz poprawiający wydajność pracy. Dzięki swojej kompatybilności z Systemem Kontroli Dostępu obecnie jest najnowocześniejszym narzędziem w zarządzaniu personelem. Warto pamiętać, iż wygoda w rozliczaniu czasu pracy, klarowny system jego naliczania oraz możliwość kontrolowania tegoż czasu nie tylko przez pracodawcę, ale także przez pracownika (on-line) to rozwiązanie godne XXI wieku.

Zasada działania

Każdy pracownik posiada kartę identyfikacyjną, za pomocą, której dokonuje rejestracji odpowiednich zdarzeń dla potrzeb systemu RCP oraz posiada możliwość poruszania się po odpowiednich strefach zakładu pracy w zależności od posiadanych uprawnień. Pracownik w systemie wyróżniony jest poprzez numer zapisany w postaci trwałej w pamięci karty. Każdy czytnik służący do RCP rejestruje numer karty, datę i czas zdarzenia oraz swój stan w momencie rejestracji (tj. czy był ustawiony na WEJŚCIE, czy na WYJŚCIE). Czytnik służący do KD oprócz zarejestrowania zdarzenia uruchamia urządzenie wykonawcze w zależności od zapisanych uprawnień dla karty. Dla każdej z kart można przydzielić indywidualne uprawnienia (obszar dostępu, strefy czasowe). Czytniki posiadają własny bufor pamięci, gromadząc zdarzenia w pamięci wewnętrznej rejestratora, które z kolei zostaną przesłane do komputera w momencie uruchomienia programu zarządzającego.

Elementy wykonawcze

Na Elektroniczny System Obsługi Klienta składają się bramki, czytniki, karty identyfikacyjne, paski, urządzenia do transmisji danych oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe.

Czytniki:

 • • czytnik kart zbliżeniowych bez klawiatury
 • • czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą numeryczną
 • • czytnik linii papilarnych
 • • czytnik konturu dłoni
 • • czytnik obrazu siatkówki oka

Mechaniczne elementy wykonawcze:

 • • Bramki
 • • Furty
 • • Śluzy
 • • szlabany
 • • zwory elektromagnetyczne
 • • elektrozaczepy

Pozostałe elementy wykonawcze:

 • • Zegar RCP
 • • Tablica RCP
 • • Karty identyfikacyjne, zbliżeniowe
 • • Urządzenia do transmisji danych
 • • Oprogramowanie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom konsumenckim pracownicy naszej firmy, na podstawie zapytania ofertowego, zdjęć i/lub rysunków technicznych, pomagają w wyborze urządzeń wykonawczych niezbędnych do uruchomienia Systemu Rejestracji Czasu Pracy. Przygotowane przez nas oferty uwzględniają nie tylko Państwa oczekiwania techniczne i estetyczne ale także możliwości finansowe.

Po uruchomieniu systemu RCP oferujemy szkolenia dla pracowników obsługujących wdrożone oprogramowanie.