main

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych, do zastosowań wewnętrznych w miejscach o wysokim natężeniu ruchu osobowego. Bramki wyposażone są w szklane ramiona o wyokości 170cm.

CECHY URZĄDZENIA

funkcja wyswietlacz

ŁATWA KONFIGURACJA

Możliwość łatwej konfiguracji trybów działania i funkcji za pomocą panelu dotykowego.funkcja piktogram

PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Czerwony krzyżyk informuje o stanie wyłączenia/zablokowania (urządzenie uniemożliwia przejście osoby) kierunku ruchu, zielona strzałka informuje o stanie włączenia kierunku ruchu.funkcja sygnalizacja

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.funkcja awaryjne

WYJŚCIE AWARYJNE

W przypadku zaniku napięcia urządzenie pozostaje w stanie niezablokowanym.funkcja zabezpieczenie

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową. Po zdarzeniu ruch skrzydeł jest możliwy wyłącznie na podstawie kolejnego sygnału sterującego.funkcja czujniki

SYSTEM CZUJNIKÓW

Oprogramowanie układu procesorowego analizuje sygnały z systemu czujników co umożliwia z dużą dokładnością wykrycie takich przypadków jak np. próba przejścia dwóch osób na podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejścia osoby bez autoryzacji.