Elektro-mechaniczna, podwójna bramka obrotowa, wysoka wyposażona w dwa, trójsekcyjne rotory umożliwiające wykorzystanie dwóch przejść jednocześnie.

Urządzenia przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Teren portów lotniczych (np. przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, a także ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego); stacji kolejowych (np. punkty kontroli biletowej/ uprawnień do przejścia oraz ruchu pasażerskiego); punktów kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej; punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach sportowych, obiektach widowiskowych, wy-stawach, teatrach, kinach); punktów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).